Home / 靈異起底
Artboard 1

靈異起底 第 05 集(車禍彌留 靈魂出竅)   重量級主持,嘉賓,全新組合 – 世界上有好多未必能夠解釋到嘅事情, 而呢啲事,就算講出嚟亦都未必有人會相信, 但係呢啲事,切切實實曾經發生過。   重量級主持:洪師傅 重量級嘉賓:Kent Gor   主題:車禍彌留,靈魂出竅。   節目聲音及內容,版權全屬洪師傅星光頻道所有。   直接播放 - [sc_embed_player_template1 fileurl="http://www.masterhungchai.com/upload/MHC_02HEYHEY_05_20170317.mp3"]  

1
Artboard 1

靈異起底 第 04 集(家族內鬥 山墳被毁)   重量級主持,嘉賓,全新組合 – 世界上有好多未必能夠解釋到嘅事情, 而呢啲事,就算講出嚟亦都未必有人會相信, 但係呢啲事,切切實實曾經發生過。   重量級主持:洪師傅 重量級嘉賓:Kent Gor   主題:家族內鬥,山墳被毁。   節目聲音及內容,版權全屬洪師傅星光頻道所有。   直接播放 - [sc_embed_player_template1 fileurl="http://www.masterhungchai.com/upload/MHC_02HEYHEY_04_20170316.mp3"]  

1

靈異起底 第 03 集(新房客不敵舊住客陰靈)   重量級主持,嘉賓,全新組合 – 世界上有好多未必能夠解釋到嘅事情, 而呢啲事,就算講出嚟亦都未必有人會相信, 但係呢啲事,切切實實曾經發生過。   重量級主持:洪師傅 重量級嘉賓:Kent Gor   主題:新房客不敵舊住客陰靈。   節目聲音及內容,版權全屬洪師傅星光頻道所有。   直接播放 - [sc_embed_player_template1 fileurl="http://www.masterhungchai.com/upload/MHC_02HEYHEY_03_20170315new.mp3"]  

靈異起底 第 02 集(家族泰國靈異奇聞(下))   重量級主持,嘉賓,全新組合 – 世界上有好多未必能夠解釋到嘅事情, 而呢啲事,就算講出嚟亦都未必有人會相信, 但係呢啲事,切切實實曾經發生過。   重量級主持:洪師傅 重量級嘉賓:Kent Gor   主題:電視綜藝名監製 Kent Gor 分享一個關於親人在外地不幸身亡之後發生的靈異經歷。   節目聲音及內容,版權全屬洪師傅星光頻道所有。   直接播放 - [sc_embed_player_template1 fileurl="http://www.masterhungchai.com/upload/MHC_02HEYHEY_02_20170314.mp3"]  

靈異起底 第 01 集(家族泰國靈異奇聞(上))   重量級主持,嘉賓,全新組合 – 世界上有好多未必能夠解釋到嘅事情, 而呢啲事,就算講出嚟亦都未必有人會相信, 但係呢啲事,切切實實曾經發生過。   重量級主持:洪師傅 重量級嘉賓:Kent Gor   主題:電視綜藝名監製 Kent Gor 分享一個關於親人在外地不幸身亡之後發生的靈異經歷。   節目聲音及內容,版權全屬洪師傅星光頻道所有。   直接播放 - [sc_embed_player_template1 fileurl="http://www.masterhungchai.com/upload/MHC_02HEYHEY_01_20170313.mp3"]