Home / TGIF
SP_CNY2017_1300x760

TGIF 賀年特備節目 - TGICNY - 2017-01-30 主持:側肥,艾倫 嘉賓:鄭伊娜   本集主題:新年多禁忌   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」!無錯,就係一句 Thanks God It's Friday!其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

0
tgif_4nov2016_website

TGIF (第 9 集) - 2016-11-04 主持:側肥,艾倫 嘉賓:烙印   本集主題:哈佬喂主題公園大比拼   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's

0

TGIF (第 8 集) - 2016-10-21 主持:側肥,艾倫 嘉賓:思晴   本集主題:曾經伴你長大的手提電話   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's Friday! 其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 7 集) - 2016-10-07 主持:側肥,艾倫 嘉賓:Kathy   本集主題:胖胖有市場?   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's Friday! 其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 6 集) - 2016-09-30 主持:側肥、艾倫 嘉賓:索女空姐 Yanni   本集主題:女神講粗口,我係仔都走?   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」!無錯,就係一句 Thanks God It's Friday!其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 5 集) - 2016-09-16 主持:側肥、艾倫 嘉賓:女神 BIE   本集主題:熊仔頭阿 BIE 現身解說收大將軍之謎 & 中秋有乜玩   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」!無錯,就係一句 Thanks God It's Friday!其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 4 集) - 2016-08-26 主持:側肥 嘉賓:阿力,Steven,思晴   本集主題:這陷阱~這陷阱~這陷阱~偏我遇上   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's Friday! 其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 3 集) - 2016-08-12 主持:側肥 嘉賓:阿力,馬輝,思晴   本集主題:Pokemon Go 後遺症。   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's Friday! 其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 2 集) - 2016-07-29 主持:側肥 嘉賓:阿力,Win Win   本集主題:P 圖 P 世代。   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」! 無錯,就係一句 Thanks God It's Friday! 其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎

TGIF (第 1 集) - 2016-07-15 主持:側肥 嘉賓:Steven,馬輝   本集主題:見工奇遇記   經過一個星期嘅拼博,嚟到星期五,你嘅腎上腺素會不其然地飊升,一入公司門口,你就忍唔住會大叫一句「TGIF」!無錯,就係一句 Thanks God It's Friday!其實大家都明白,捱生捱死都儲唔到個首期,唯有就將自己嘅快樂寄望喺週末應該點樣過。所以每星期主持人會分享近期最好笑、最爆嘅話題/故事,仲會製作短篇笑話廣播劇「三行四句十二號字」,等你可以輕輕鬆鬆又放工。   話時話,又好似夠鐘放工啦喎